Existentiell hälsa

Existentiell hälsa

Att fysisk och psykisk hälsa hänger ihop det har nog de flesta klart för sig. Mår jag fysiskt dåligt så påverkar det hur jag mår psykiskt. Mår jag psykisk bra så är det lättare att tackla fysisk sjukdom osv. De flesta är nog också med på att hur vi har det socialt också påverkar hur vi mår.

Något vi kanske inte pratar så mycket om är existentiell hälsa, ibland kallad andlig hälsa, och hur det hänger ihop med hur vi mår ur andra perspektiv. Världshälsoorganisationen beskriver existentiell hälsa i åtta punkter och menar att saker som tro, hopp och mening med livet har betydelse för hur vi mår både psykiskt och fysiskt.

I Svenljunga, liksom på många andra platser, är det tyvärr allt för många som inte mår psykiskt bra. Därför känns det angeläget att prata om och lyfta de här frågorna. Vad kan andlig hälsa ha för betydelse för hur jag mår i stort? Kan jag påverka min andliga hälsa på samma sätt som kan påverka min fysiska hälsa?

Nedan hittar du kortare filmer kring var och en av de åtta aspekterna av existentiell hälsa.

 

1. HOPP OCH OPTIMISM: att ha en framtidstro även när livet är svårt.

2. HARMONI OCH INRE FRID: att vara tillfreds med sig själv och känna ett lugn.

3. HELHET: att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet.

4. ANDLIG KONTAKT: kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt.

5. ANDLIG STYRKA: att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och känna glädje i livet.

6. EN PERSONLIG TRO: som ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet.

7. MENING OCH SYFTE MED LIVET: att det finns ett speciellt syfte med att just jag lever.

8. UPPLEVELSE AV FÖRUNDRAN ÖVER TILLVARON: att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konst och musik.