Alphakurs

Ett vardagsrum för livets stora frågor

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla som inte brukar gå i kyrkan.

 

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

En Alphakurs består av tre delar. Varje träff inleds med att vi äter tillsammans. Därefter ser vi en video med ett föredrag, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.


HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Alpha pågår i tio veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna tro?’ och ‘Vad ska jag med kyrkan till?’. Varje tillfälle varar i ungefär en timma. 

 

NÄR OCH VAR

Tillsammans med Svenska kyrkan startar vi en kurs onsdagen den 14/9, 17:30 - 19:00 i Svenljunga församlinghem.


ANMÄLAN

Senast den 8/9 till peter.norden@svenskakyrkan.se eller tel 070-61 88 951


Ledare på kursen är: Peter Nordén, Monica Segernäst och Fredrik Skott