Alphakursen

TOMASKYRKAN


Livet är värt att utforska

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?


Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för

människor som inte är vana kyrkobesökare.

 

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?


Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med att vi äter tillsammans. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?


Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång

tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på

ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna

tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’.

Kurserna varierar i storlek. Vanligast är kvällskurser som varar i cirka två timmar per tillfälle, men de kan också hållas exempelvis till morgonkaffet eller under en lunchrast på arbetsplatsen eller skolan.

 

NÄR OCH VAR


KURS: Alpha -Svenljunga våren 2019

START: 5 februari 2019 kl 18:30, Parkgården, Boråsvägen 11, Svenljunga

 

Den 5 februari börjar vi med en prova-på-kväll då vi bjuder på maten. Kursen startar den 12 februari

och fortsätter sedan 10 tisdagskvällar. Efter prova-på-kvällen kostar kursen 40 kr/gång eller 300 kr

för hela kursen. I priset ingår mat, kaffe, frukt och material. (OBS! Är priset ett hinder så betala det

du kan och känn dig varmt välkommen att vara med.)

 

ANMÄLAN: fredrik.skott@telia.com eller 070-794 98 40 (Fredrik Skott)

Bankgiro: 

Korskyrkan i Borås 432-2079.

Märk med Tomaskyrkan

kontakt:

Fredrik Skott 073-021 01 96

e-post: fredrik.skott@telia.com

Swish: 

123 576 32 97

Meddelande: Tomaskyrkan